Kvalitet & miljö

Äppelriket, vårt rike. 50 odlare samlas under samma namn och många
av dem har varit äppelodlare i generationer. Ofta ställs vi inför frågan,
hur miljövänliga är svenska äpplen? Här får ni en inblick i det kvalitéts
om miljöarbete som vi och våra odlar lägger ner varje dag.

 

Hur miljovanliga ar svenska applen

Bästa möjliga förutsättningar

Vi bär vårt yrke med stolthet. Många familjer har varit äppelodlare i generationer och samtliga av våra medlemmar har en gedigen kunskap om beskärning, näringsbehov samt bekämpning av sjukdomar och skadeinsekter. Det är genom den kunskapen som våra fruktodlare skapar bästa möjliga förutsättningar för att träden ska ge en rik skörd.

Samtidigt som vi värnar av om vårt arv är fruktodlarna öppna för nya impulser utifrån och tar hjälp av den senaste tekniken. Äppelriket har en anställd rådgivare som informerar och lära ut kunskap om fruktodling till samtliga odlare.

Vi odlar våra äpplen med kärlek. Vi följer varje
träd noga och ser utvecklingen vecka för vecka. När vi väl
plockar äpplet på hösten är det resultatet av all den tid
och kärlek som vi har lagt ner under ett helt år. 
 

NILSSONS PÅ ORELUND

Integrerad produktion (IP)

Integrerad fruktproduktion (IP) är ett odlingssystem som står mellan konventionell och ekologisk odling och innebär att största hänsyn skall tas till miljön, samtidigt som odlingen skall vara ekonomiskt bärkraftig. Detta innebär bl.a. att gödsling, bevattning, bekämpning av skadedjur och sjukdomar, endast sker efter dokumenterat behov. I nya planteringar används motståndskraftiga sorter mot sjukdomar och skadedjur. I Sverige började IP att introduceras i början av 1990-talet med en omfattande utbildning och idag skall alla odlare inom Äppelriket, som inte är ekologiska odlare, odla enligt denna metod.

Odlingsmetod inom Äppelriket

 • Odla frukt med ett minimum av jordbrukskemikalier
 • Kontrollera förekomsten av såväl nytto- som skadeinsekter
 • Endast sätta in åtgärder när fastställda tröskelvärden överskridits
 • Prognoser och varningssystem ligger till grund för bekämpning av svampsjukdomar
 • Näringstillförsel sker efter jord- och bladanalyser
 • Bästa skördetidpunkt bestäms genom mognadstester av frukterna
 • Vid nyplantering används motståndskraftiga och sjukdomsresistenta sorter.
 • Alla åtgärder skall dokumenteras samt kontroll ske att riktlinjer för IP följes. Kontrollen utförs av auktoriserade kontrollanter.
 • Samordnare och ansvarig för IP-systemet är Svenskt Sigill som är ett dotterföretag till LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). Läs mer om mer om IP och Svenskt Sigill

Bildbank

Bilder på produktion,
frukt och våra odlingar

Sorter

Ladda ner produktblad
och butiksmedia

Filmer

Se våra filmer
om Äppelriket

Press

Läs våra nyheter
och pressmeddelande

Butikservice

Läs mer om sortiment,
exponering och råd

Hur miljövänliga är svenska äpplen?

Äppelrikets odlingar visar alla en stor omsorg kring vår miljö och arbetar med hållbarhet i fokus. Sex av våra medlemmar odlar ekologisk frukt och certifieras enligt KRAVs regelverk. Ekologisk produktion är ett odlingssystem där odlaren i alla led strävar efter att visa omsorg för naturens grundläggande funktioner. Målsättningen är att bedriva en långsiktigt hållbar odling där en ökad biologisk mångfald och en hög jordaktivitet är av ekonomiskt stort värde. Alla odlare har en stor kärlek till naturen och sin odling. Man värnar om insekter, nyttodjur och många av dem äter de insekter som ger sig på frukten. Många odlare sätter upp anpassade fågelholkar för både små och stora fåglar som kan få boplats i den fina odlingsmiljön som en fruktodling ger. I många av våra odlingar kan man även se sittpinnar för rovfåglar som kan sitta och spana efter sork, som vanligtvis skadar fruktträdens rötter.

Ekologisk odling

Att odla ekologiskt kräver mycket stor kunskap av odlaren. Trädet står ute året om och påverkas ständigt av växtmiljön så som svampar, insekter och väder. Därför är det viktigt att anpassa sitt liv till odlingen och följa årscykeln väldigt noga.

När odlaren lyckas ligga före de yttre hoten som finns mot all odling blir resultatet ekologisk frukt av bra yttre. Äppelrikets ekologiska odlare är certifierade enligt KRAV. Läs mer om KRAV här.

Svenska äpplen av världsklass

Även övriga av Äppelrikets odlingar arbetar med stora krav på hållbarhet och miljö. Svenska äpplen produceras exempelvis med mindre kemiska växtskyddsmedel än äpplen från exempelvis Frankrike eller Nya Zeeland.

I ett globalt perspektiv är det svenska hållbarhetsarbetet i världsklass, ingen annanstans i världen är äppelodlingens inverkan på jord, vatten och människor så litet som i Sverige

I studie har Magnus Stadig, rapport nr 683 2001 från SI, undersökt hur mycket energi det går åt för att odla och distribuera äpplen från olika länder och resultatet är tydligt:

 • Äpplen från Nya Zeeland kräver 5,5-7,5 gånger så mycket energi som svenska äpplen.
 • Äpplen från Frankrike kräver 1,7 gånger så mycket energi som de svenska äpplena.
 • Den största skillnaden ligger i transporten
 • (SIK Rapport No 683 2001, Life cycle assessment of apple production – case studies for Sweden, New Zeeland and France by Magnus Stadig)

Datorer varnar

För varje säsong som går blir produktionen blir alltmer miljöanpassad och den sker i samverkan med naturen. När det finns risk för svampangrepp varnar en klimatdator odlaren och genomn nya metoder minskar användningen av växtskyddsmedel.

bekämpa skadeinsekter med Baseballträ och håv

Även en ekologisk odling kan drabbas av skadeinsekter och då krävs en tydlig strategi för hur de ska bekämpas. Innan en odlaren gör en insats mot en skadeinsekt måste hen ta reda på hur många skadeinsekter och nyttoinsekter det finns i odlingen. Detta görs med hjälpa av en klubba (basebollträ) och en håv. Odlaren bankar på 33 träd, tre gånger på varje träd och samlar in de insekter som ramlar ner med håven.

Därefter räknar odlaren antalet skadeinsekter och antalet nyttoinsekter. Om det är tillräckligt med nyttoinsekter får ingen åtgärd mot skadeinsekterna genomföras.

Lokala odlare med hjärtat i produkten. Så miljövänliga är svenska äpplen.

 • Inom ekologisk odling används Inga kemiska bekämpningsmedel
 • Ogräs bekämpas med fräs, harv och handhacka
 • Skadedjur ska i första hand bekämpas med hjälp av dess naturliga fiender vilka man gynnar
  genom använda doftförvirring och genom att exempelvis så in blomsterremsor i odlingen.
 • Vid behov används biologiska och fysikaliska preparat så som såpor och Bacilius Thuringiensis.
  Prognoser och varningssystem är avgörande vid dessa åtgärder. Detta gäller framför allt
  bekämpningen av svampsjukdomar
 • Precis som inom IP-odlingen är mognadstester, jord- och bladanalyser och
  valet av motståndskraftiga sjukdomsrecistenta sorter viktiga

Närhet till marknaden

All frukt från Äppelriket produceras i Sverige och vi arbetar tillsammans med våra kunder att optimera transporterna för att skapa en minimal belastning på klimatet. När en kund i Göteborg  köper svenska äpplen från Kivik så producerar varje kg frukt ungefär 30 gram koldioxid i odling och ca 50 gram vid transport. Kommer äpplet däremot från Frankrike och transporterats med trailer till grossisten i Helsingborg för att sedan transporteras med långtradare till Göteborg har det producerats ungefär 35 gram koldioxid i odlingen, eftersom det används mer kemikalier under odlingen ger det också en högre miljöpåverkan. Därefter krävs även 200 gram koldioxid för transporten. Klimat påverkan vid odling av frukt är minimal, däremot är transporten orsak till större utsläpp av koldioxid. Så när du ställer dig frågan; ”Hur miljövänliga är svenska äpplen?” Så vet du att all frukt från Äppelriket är producerad lokalt vilket gör våra svenska äpplen till de mest klimatsmarta på den svenska marknaden.

Läs mer om våra olika äppelsorter.

Hav och sjöar kyler och värmer

De flesta odlingar i Sverige är placerade i närheten av vatten. Du hittar dem på Österlen vid Hanöbukten, Vånga vid Ivösjön och exempelvis i Gränna vid Vättern. Detta är inte av en tillfällighet utan ett mycket medvetet val av odlingens grundare. Hav och sjö hjälper till att hålla nere temperaturen under våren, vilket påverkar knopparnas utveckling och fördröjer blomningen över den period när den ”farliga” nattfrosten härjar på många platser i Sverige.

Vattnet hjälper också till att jämna ut temperaturen, vilket innebär mindre risk för nattfrost. Vattnet i Vättern och i Hanöbukten värms långsamt under våren vilket kyler temperaturen och leder till fruktträden blommar ungefär tio dagar senare än längre in i landet. På så vis minskar risken att frostskador stör blomningen, och fruktmarkerna kan ostört klä sig i sin skira festskrud. På hösten fungerar samma havsvatten istället som ett extra värmeelement. När soltimmarna är många, men inte för varma, görs underverk med smaken.

Närheten till konsumenterna, den fantastiska odlingsmiljön, fokus på hållbarhet och utveckling samt det fina arvet som vi bär med oss är bara ett par saker som gör oss stolta över att vara producenter av välsmakande och miljövänliga svenska äpplen.